Sinagoga și Biserica – parteneriat pentru afimarea valorilor comune

Mitropolia Banatului, Comunitatea Evreilor din Timișoara, Consiliul Județean Timiș și Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” au avut bucuria de a-i primi pe timișoreni joi, 15 noiembrie, la expoziția „Temple și Sinagogi din România”. Evenimentul care beneficiază de sprijinul Guvernului României – Secretariatul de Stat pentru Culte, a avut loc la Secția de Arte „Deliu Petroiu”, a Bibliotecii Judeţene Timiş – „Sorin Titel”, situată în incinta Complex Bastion Theresia, Timişoara,
corp A, informează Mitropolia Banatului.

Manifestarea se înscrie într-o serie de acțiuni comune pe care Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic le realizează cu Patriarhia Română. Acest parteneriat a luat ființă la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Dr. Aurel Vainer, Președintele Comunităţii Evreieşti din România-Cultul Mozaic. La acea vreme, Preafericitul Părinte Daniel mărturisea faptul că: Este o coexistență pașnică între cele două comunități, o vecintătate dar și afirmarea a ceea ce avem în comun. Pentru că avem în comun tradiția Biblică pe care noi o prețuim foarte mult și de aceea, atât Sinagoga cât și Biserica reprezintă dăinuirea ei în rândul
comunităților dar și transmiterea din generație în generație a valorilor sprirituale și culturale.

În cadrul vernisajului de la Timișoara au luat cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Eduard Kupferberg, Secretarul General al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România- Cultul Mozaic și Dr. Luciana Friedmann, Președintele Comunităţii Evreilor din Timişoara.

Expoziția reunește 23 de roll-up-uri cu fotografii ale unora dintre cele mai importante lăcașuri de cult iudaic din țara noastră, cuprinzând atât elemente arhitectonice, cât și elemente de artă – picturi murale, vitralii, sculpturi în lemn şi metal, imagini cu obiecte folosite în cadrul ceremoniilor religioase evreiești- însoţite de informaţii referitoare la atestarea lor istorică și la stilurile arhitecturale.

Proiectul amplu răspunde intenției Federației Comunităților Evreiești din România de a prezinta publicului patrimoniul său sacru, de o deosebită valoare istorică și religioasă dar și arhitecturală și artistică punând accentul pe prezervarea acestuia și pe promovarea lui ca valoare națională și universală. De rit așkenaz sau sefard, sinagogile din România sunt deopotrivă locul în care evreii se roagă, învață dar și locul în care se întâlnesc, doar 43 fiind încă funcționale, majoritatea declarate monumente de importanță națională.