Dialogul iudeo-creștin în secolul XX între toleranță și anti-semitism: documente, interpretări și perspective pentru contextul creștin ortodox

Rezumat:

Antisemistismul s-a dovedit de-a lungul timpului un indicator sensibil al mișcărilor politice care pun în pericol drepturile omului, toleranța și libertatea specifice tradiției vestice. Complexitatea de factori care au întreținut și alimentat tendințele antisemite au fost adesea textele religioase creștine. Dacă în vestul Europei după cel de-al doilea război mondial s-a schimbat profund atitudinea creștină față de iudaism prin declarații oficiale ale Bisericii Catolice sau ale protestantismului, în spațiul creștin-ortodox dominant în răsăritul Europei situația anti-iudaismului religios încă nu s-a discutat. Acuzația de deicid, pretenția că Biserica este „noul” și „adevăratul” Israel precum și alte reproșuri față de „iudei” specifice perioadei patristice și medievale se păstrează și sunt folosite până astăzi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Proiectul de față propune abordarea temei anti-iudaismului specific spațiului ortodox răsăritean. O primă fază va contribui la receptarea documentelor dialogului iudeo-creștin existent după Holocaust și a declarațiilor oficiale creștine și iudaice cu privire la înnoirea raporturilor reciproce prin traducerea lor în limba română. O atenție specială va primi dialogul existent între iudaism și creștinismul ortodox, care încă nu este accesibil în totalitate în publicații. Pasul al doilea va fi dedicat în special textelor anti-iudaice din liturghia bizantină. Lipsa edițiilor critice ale textelor liturgice impun compararea manuscriselor existente și cercetarea contextului istoric al textelor și al autorilor lor. O a treia etapă a proiectului va evalua toate aceste date în cadrul unei conferințe internaționale și va oferi o nouă perspectivă asupra raportului dintre Biserică și iudaism din punct de vedere al ortodoxiei creștine. Proiectul va crea o rețea de comunicare între specialiștii din acest domeniu, care vor face sugestii practice legate de schimbarea sau renunțarea la anumite imne liturgice și a modului în care Ortodoxia iudaică și cea creștină ar putea conlucra pentru binele umanității.

Rezultate:

Rezultatele proiectului vor fi disponibile în format tipărit în volumul de documente traduse în limba română și prin volumul în limba engleză cu referatele conferinței internaționale. Un website dedicat dialogului iudeo-creștin în spațiul răsăritean va oferi acces la toate documentele și va crea posibilitatea discutării lor online. Astfel se vor pune la dispoziția unui public larg argumente care contracarează instrumentalizarea textelor religioase în favoarea tendințelor anti-semite și se va încuraja toleranța religioasă în societate.